Leadership programs

We develop leaders who continuously need to implement changes and corporate strategies. To do it successfully, you must possess the ability to realize the company’s full potential. Good management and optimal results are related. We work with leadership skills that support successful implementation of the company’s strategy, which is focus on developing innovative and motivated employees, who want to help to create positive results for the company.

The manager’s benefit from the course

 Depending on the course’s scope and content:

 • A personal development as a leader
 • A personal development of its leadership – Curriculum Futurum
 • Become better at delivering results and leading change successfully
 • Proficiency in implementing and executing the company’s strategies
 • Good for motivating employees
 • Strong to create effective cultures

A strong development

A leadership development starts with a recognition of managers’ competence profile and the challenges are different. It is when this problem has been recognized that we offer customized and standardized development process. We have a variety of tools that we use to tailor just the right leadership development, including skills assessment, personal and team tests, talent management analyses, etc.

Our management courses are all organized as enhancements programs that emphasize leadership as professionalism and connects theory and practice.

We tailor leadership development training solutions to fit your company’s situation, needs and strategy.

In addition, we also run our regular leadership development including

 

 • The manager as coach
 • Personal communication,
 • Train the Trainer
 • Head of strategic change
 • Effective team management

Contact

Bjarne Kastberg


Lederudviklingsprogrammer

Vi udvikler ledere, der kontinuerligt skal gennemføre forandringer og virksomhedens strategier. For at kunne gøre det med succes, skal man besidde evnen til at virkeliggøre virksomhedens fulde potentiale. God ledelse og optimale resultater hænger sammen. Vi arbejder med lederkompetencer, der understøtter en succesfuld implementering af virksomhedens strategi, og som har fokus på at udvikle innovative og motiverede medarbejdere, der ønsker at være med til at skabe positive resultater for virksomheden.

Lederens udbytte af kurset

Afhængig af kursets omfang og indhold:

 • En personlig udvikling som leder
 • En personlig udviklingsplan for sit lederskab – Curriculum Futurum
 • Blive bedre til at skabe resultater og lede forandringer med succes.
 • Færdigheder i at implementere og eksekvere virksomhedens strategier.
 • God til at motivere medarbejderne
 • Stærk til at skabe effektive kulturer

Et stærk udviklingsforløb

Al lederudvikling starter med en erkendelse af, at ledernes kompetenceprofil og udfordringer er forskellige. Det er i denne virkelighed, vi tilbyder individuelle og standardiserede udviklingsforløb. Vi har en række forskellige værktøjer som vi bruger til at skræddersy de helt rette lederudviklingsforløb, heriblandt kompetenceanalyser, person- og teamtests, talent managementanalyser mv.

Vore lederkurser er alle tilrettelagt som udviklingsforløb, der lægger vægt på ledelse som faglighed og som kobler teori og praksis.

Vi skræddersyr lederudviklingskurser der passer nøjagtigt til din virksomheds situation, behov og strategi.

Herudover kører vi også vores faste lederudviklingsforløb, bl.a.

 • Lederen som coach
 • Personlig kommunikation og formidling
 • Train the Trainer
 • Leder af strategisk forandring
 • Effektiv teamledelse

Læs mere om emnet i vores bøger

Kontakt

Bjarne Kastberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>