Leadership assessment

How proficient are your leaders? Leaders who works well with their employees, ensures higher productivity, employee satisfaction and better ability to change within the organization. With a 360 ° leadership assessment, your company will get an ongoing in-depth measurement of your leadership qualities and thus also a tool to focus on best / worst practice management in your organization.

Measure your leaders and give them a development tool allowing them to grow.

Our management evaluation gives you:

  • Identification of best / worst practices in management
  • Ongoing knowledge base for management and departments development
  • Central management of leadership development in your organization

360 ° leadership assessment in practice

We always initiate a leader evaluation project by putting the reason behind measurements in context. This means that we will work together to create the best possible questionnaire and communication- and project plan in ensure an optimal value of the project. We develop question framework that fits into your organization’s reality and we will send a questionnaire to your employees. We perform a comprehensive analysis of management in your organization and present it to the executive team that we distribute reports with the individual manager’s performance results. We support you in the subsequent action plans, etc., and offers leadership development courses and coaching to the management team.

Contact

André Bryde
Bjarne Kastberg
Ulrikke Olufsen


Lederevalueringer

Hvor dygtige er dine ledere? Ledere, som fungerer godt med sine medarbejdere, sikrer en højere produktivitet, medarbejdertrivsel og bedre forandringsevne i organisationen. Med en 360°  lederevaluering eller LVA får du løbende en dybdegående måling af dine lederes kvaliteter og således også et værktøj til at stille skarpt på best/worst practice ledelse i din organisation.

Mål dine ledere og giv dem et værktøj til at udvikle sig selv og hinanden.

Vores lederevaluering giver dig:

  • Kortlægning af best/worst practice i ledelsen
  • Løbende vidensgrundlag for udvikling af ledelse og afdelinger
  • Central styring af lederudviklingen i din organisation

360° lederevaluering (LVA) i praksis

Vi påbegynder altid et lederevalueringsprojekt med at sætte målingen i den rette kontekst. Det vil sige, at vi samarbejder med dig om spørgeramme og kommunikations- og projektplan, så vi sikrer optimal værdi i projektet. Vi udvikler sammen en spørgeramme som passer ind i din organisations virkelighed og vi sender en spørgeskemaundersøgelse til dine medarbejdere. Vi udfører en overordnet analyse af ledelsen i din organisation og præsenterer denne for ledergruppen, hvorefter vi distribuerer rapporter, med den enkelte leders resultater. Vi støtter dig i det efterfølgende arbejde med handlingsplaner m.v. og tilbyder lederudviklingsforløb og coaching til ledergruppen.

Kontakt

André Bryde
Bjarne Kastberg
Ulrikke Olufsen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>