HR – Best practice and interim

Our experience is that HR managers often need an external advisor with deep insight in the HR field, to accelerate the ongoing HR activities or build HR services from scratch. CapaHouse have this experience. And since we have served as HR managers, we are quickly able to understand your situation, and see it from your perspective.

CapaHouse Best practice and interim HR ensures:

 • A high ROI on your staff
 • Access to HR expertise from large Danish and international organizations
 • The resolution of HR issues.

Best practice HR in practice

Have you, as an HR manager or CEO, a goal of getting professionalized all or part of your HR function? We are very capable to assist you in that matter. Together, we will sit down and asses a strategy and translate it into the special requirements HR must address in your particular organization – now, and in the future.

 

As part of the consultancy, are we as process consultants able to assist you to settle e.g. leadership and strategy workshops when management teams should be involved in development initiatives.

Do you have insufficient know-how or resources to develop HR programs?

We design and build concepts in performance management, talent management, succession management, employer branding, performance and development and introduction to the new department.

We tailor outplacement programs, targeted only leaders who, for various reasons, are affected by redundancy. The goal is to accelerate the manager’s settlement from the old job and the onset of a new one.

Interim HR in practice:

We can offer your company an interim HR Officer, who quickly raised the classical HR services while moving around in the company with great empathy and tact.

With CapaHouse interim HR you get beyond best practice knowledge:

A quick solution when the situation demands

 • A smaller financial bond
 • An oasis for you if you are not sure of the future development and therefore are reluctant tenure in HR.

Contact

Ulrikke Olufsen


 HR – Best practice og interim

Vores erfaring er, at HR chefer ofte har brug for en ekstern rådgiver, med dyb faglig indsigt i HR området, til at accelerere de igangværende HR aktiviteter eller bygge HR services op helt fra bunden. CapaHouse har denne erfaring. Og da vi selv har siddet som HR chefer, er vi hurtigt i stand til at forstå din situation.

CapaHouse Best practice og interim HR sikrer dig:

 • En høj ROI på dine medarbejdere
 • Adgang til HR ekspertviden fra store danske og internationale organisationer
 • Løsningen af HR problematikker.

Best practice HR i praksis

Har du, som HR chef eller administrerende direktør, et mål om at få professionaliseret hele eller dele af din HR funktion, er vi i høj grad i stand til at bistå dig. Sammen starter vores arbejde med at oversætte strategien og omsætte denne til de særlige krav, HR skal adressere i netop jeres organisation; nu og i fremtiden.

Som en del af rådgivningen, kan vi, som proceskonsulenter, bistå dig med at afvikle eks. leder- og strategidage, hvor lederteams skal involveres i udviklingstiltag.

Mangler du viden eller ressourcer til at udvikle HR programmer, kan du hente hjælp hos os. Vi designer og implementerer koncepter bl.a. indenfor performance management, talent management, succession management, employer branding, medarbejderudviklings- samtaler og introduktion til nye afdelingsledere.

Vi skræddersyr outplacement programmer, der kun er målrettet ledere, som af forskellige årsager rammes af afskedigelse. Målet er, at accelerere lederens afvikling fra det gamle job og indtræden i et nyt.

Interim HR i praksis:

Vi kan tilbyde din virksomhed en interim HR ansvarlig, som hurtigt kan løfte de klassiske HR ydelser og samtidig bevæge sig rundt i virksomheden med stor empati og situationsfornemmelse.

Med CapaHouse interim HR får du ud over best practice viden:

 • En hurtig løsning når situationen kræver det
 • En mindre økonomisk binding
 • Et åndehul til jer, hvis i ikke er sikre på den fremtidige udvikling og derfor er tilbageholdende med fastansættelse på HR området.

Kontakt

Ulrikke Olufsen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>