Employee Workplace Satisfaction Survey (ESAT)

How engaged are your employees? Loyal and committed employees have a big effect on the bottom line. The results can been seen in improved revenue and productivity, but also in terms of lower absenteeism and more openness towards change. A continuous employee engagement survey in your organization ensures that you have an understanding of your employees feel. The employee engagement survey also an operational tool that shows you have to put in to optimize your employees’ well-being, where in the organization.

Take the temperature of your employees and get a management tool that helps you to :

  • Lower absenteeism
  • Increase your revenue
  • Increase and maintain employees’ commitment to their work

Employee satisfaction measurement in practice

 

A job-satisfaction survey is a performance indicator, deeply rooted in HR, which gives an honest picture of the state of play with respect. Employee engagement, satisfaction and loyalty.

We conduct satisfaction surveys based on larger strategic question frames coupled with risk assessment and make less repetitive pulse measurements in the organization.

The frameset of the measurements are imperative in order for the measurement to provide the needed knowledge. Our unique set of competence within analytics and HR ensure that we are very capable to conduct and facilitate your communication plans, action plans, presentations employee and board of directors.

In doing so, we are ensure that the employee satisfaction program is providing an optimal ROI, and gives the HR, as well and the rest of the organisation, the insight they need to understand, communicate and use the program to the fully.

Contact

André Bryde
Ulrikke Olufsen


Medarbejdertrivselsmåling & arbejdspladsvurdering (APV)

Hvor engagerede er dine medarbejdere? Loyale og engagerede medarbejdere har en stor effekt på bundlinjen, både i form af bedre omsætning og produktivitet, men også i form af lavere sygefravær og større forandringsvillighed. En kontinuerlig trivselsmåling i din organisation sikrer, at du har pulsen på dine medarbejdere. Målingen er også et operationelt værktøj, som viser dig, hvor i organisationen du skal sætte ind for at optimere dine medarbejderes trivsel.

Tag temperaturen på dine medarbejdere og få et styringsværktøj som hjælper dig med at:

  • Reducere sygefravær
  • ge din omsætning
  • Forøge og fastholde medarbejdernes engagement i deres arbejde

Medarbejdertrivselsmålingen i praksis

En trivselsmåling er for os en performance indikator, dybt forankret i HR, som giver et ærligt billede af rigets tilstand mht. medarbejderengagement, trivsel og loyalitet.

Vi udfører trivselsmålinger på baggrund af større strategiske spørgerammer koblet med arbejdspladsvurderingen og foretager mindre gentagne pulsmålinger i organisationen.

For at målingen kan give den tiltænkte værdi, er det i ligeså høj grad rammerne omkring målingen ,der er vigtige. Vores unikke kompetencesæt indenfor både analyse og HR sikrer, at vi i ethvert trivselsprojekt også kan tage hånd om dine kommunikationsplaner, handlingsplaner, præsentationer for medarbejdere og direktion mv.

Derved sikrer vi, at trivselsmålingsprojektet giver en optimal ROI, såvel som klæder HR og den øvrige organisation ordentligt på, til at forstå, kommunikere og anvende værktøjet til fulde.

Kontakt

André Bryde
Ulrikke Olufsen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>