Culture Measurement

A quantitative measurement of the cultural elements of an organization.

The result of the culture measurement is a picture of the values that are prevalent in the organization, including the values that typically promote or hamper efficiency. The analyzes identify the cultural capital and state entropy of the organization. The measurements can be used to great advantage before and after the change, and they can support mergers, mergers and strategic processes.

Cultural insight gives you a picture of:

 • Terms of performance and well-being
 • The correspondence between personal and corporate values
 • The correspondence between the current culture values and desired culture values
 • How employees perceive the current and desired culture
 • What cultural values that promote and inhibit good performance
 • How creativity and productivity can be increased
 • How talented employees to attract and retain
 • How to ensure that the company’s ethics permeates the culture?

Culture measurement in practice

If you want your organization must constantly perform maximum, the culture must be collaborative and promote its achievements. Based on a culture of measurement, we can work together with the management and define what it takes to build and develop the company’s culture. It happens, of course, with a focus on creating an effective and proactive culture, with great satisfaction among employees, customers and shareholders. We work with different measurements. Some of the most effective are:

 • CTT
 • Spiral Dynamics
 • Cultural Scan

Contact

Bjarne Kastberg


 

En kvantitativ måling af de kulturelle elementer i en organisation.

Resultatet af kulturmålingen er et billede af de værdier, der er fremherskende i organisationen, herunder hvilke værdier der typisk fremmer eller hæmmer effektiviteten. Analyserne identificerer den kulturelle kapital og angiver entropien i organisationen. Målingerne kan med stor fordel anvendes før og efter forandringer, ligesom de kan understøtte sammenlægninger, fusioner og strategiprocesser.

Kulturel indsigt giver dig et billede af:

 • Vilkår for performance og trivsel
 • Overensstemmelsen mellem personlige og virksomhedens værdier
 • Overensstemmelsen mellem nuværende kulturværdier og de ønskede kulturværdier
 • Hvordan medarbejderne opfatter den nuværende og ønskede kultur
 • Hvilke kulturværdier der fremmer og hæmmer gode præstationer
 • Hvordan kreativitet og produktivitet kan øges?
 • Hvordan talentfulde medarbejdere fastholdes og tiltrækkes?
 • Hvordan det sikres at virksomhedens etik gennemsyrer kulturen?

Kulturmålingen i praksis

Hvis du ønsker, at din organisation til stadighed skal præstere maksimalt, skal kulturen være samarbejdsorienteret og fremme præstationerne. På baggrund af en kulturmåling kan vi sammen med ledelsen definerer, hvad der skal til, for at opbygge og udvikle virksomhedens kultur. Det sker selvfølgelig med fokus på at skabe en effektiv og proaktiv kultur med stor tilfredshed blandt medarbejdere, kunder og aktionærer.  Vi arbejder med forskellige målinger. Nogle af de mest effektive er:

 • CTT
 • Spiral Dynamics
 • Cultural Scan

Kontakt

Bjarne Kastholm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>