Culture Change – Change Management

It is not uncommon to see organizations recognize that they, after implementation of major organizational change projects should have spent more time on the change part. Successful change management includes the establishment of a clear and measurable plan to make changes concrete and respect for each manager and employee.

The basic motivation for the change is the desire for a new state and thus the lack of satisfaction with the existing situation. Therefore, the basic elements of a cultural change are often based on cultural analysis of the current and desired culture.

The result of an effective change process:

 • The most optimal results
 • Increased profit and shareholder value
 • High performance and continuous learning – knowledge sharing
 • A positive work environment and thus low absenteeism
 • Optimal basis for good cooperation and teamwork
 • Adaptation of employees, managers and departments throughout the company
 • Increased creativity and productivity
 • Maintaining and attracting talented employees
 • Ensuring that managers and employees comply with corporate values
 • An effective and action-oriented culture

Our processes of change

Successful change management priorities that management has the skills and behaviors needed to execute the organizational change with maximum strength. The goal is for all managers and employees in their daily work to live by the values, vision and strategy.

Using our processes for adaption, has the organization’s values, vision and strategy aligned with the organisation’s culture, i.e. :An individual compared with a team => team in relation to the department => department in relation to the division => etc.

Taking on this approach, the organization ensure that all its members are going for the common goal, and that all act in accordance with the agreements that have been made. This means that customers get what they were promised.

Contact
Bjarne Kastberg


Kulturforandring – Change Management

Ofte ender organisationer med at erkende, at de, efter implementeringen af større organisationsforandringsprojekter, skulle have brugt mere tid på selve forandringsdelen. Succesfuld forandringsledelse inkluderer etableringen af en klar og målbar plan, der gør ændringerne konkrete og vedrørende for den enkelte leder og medarbejder.

Den grundlæggende motivation for en forandring er ønsket om en ny tilstand og dermed manglende tilfredshed med den eksisterende situation. Derfor vil grundelementerne i en kulturel forandring ofte tage udgangspunkt i kulturanalyse af den nuværende og ønskede kultur.

Resultatet af en effektiv forandringsproces.

 • De mest optimale resultater
 • get profit og shareholder value
 • Høj performance og kontinuerlig læring – vidensdeling
 • Glæde og trivsel og dermed lavt sygefravær
 • Optimalt udgangspunkt for godt samarbejde og teamwork
 • Tilpasning af medarbejdere, ledere og afdelinger I hele virksomheden
 • get kreativitet og produktivitet
 • Fastholdelse og tiltrækning af talentfulde medarbejdere
 • En sikring af, at ledere og medarbejdere lever op til virksomhedens værdier
 • En effektiv og action orienteret kultur

Vore forandringsprocesser

Succesfuld forandringsledelse prioriterer, at ledelsen har de kompetencer og den adfærd, der skal til for få at eksekveret organisationsforandringen med størst mulig styrke. Målet er, at alle ledere og medarbejdere i det daglige arbejde skal leve efter værdierne, visionerne og strategien.

Gennem vore tilpasningsprocesser bringes organisationens værdier, visioner og strategi i overensstemmelse med helheden:  Enkeltperson i forhold til et teamet => teamet i forhold til afdelingen => afdelingen i forhold til divisionen => osv.

På den måde sikrer organisationen sig, at alle dets medlemmer går efter de fælles mål, og at alle handler i overensstemmelse med de aftaler der er blevet lavet. Det betyder fx også, at kunderne bliver behandlet i overensstemmelse med det, de er blevet lovet.

Kontakt
Bjarne Kstberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>